top of page
  • Writer's pictureலக்ஷ்மி சரவணகுமார்

மயான காண்டம் நூல் குறித்த ஓர் அறிமுகம்.அமீரகத்தில் உள்ள நண்பர்கள் கானல் என்றொரு இலக்கிய சந்திப்பை நடத்தி வருகிறார்கள். அதில் எழுத்தாளர் பிரபு கங்காதரன் மயானகாண்டம் சிறுகதை நூல் குறித்து ஒரு சிறிய அறிமுகத்தைத் தந்திருக்கிறார்.


https://www.youtube.com/watch?v=1M5xDUsl7NI

22 views

Comentários


bottom of page